Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

20/07/2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire,sağlık memuru,acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.(Madde 4-b) Eğitim sonunda ÖSYM tarafından yapılacak olan diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilir.(Madde 15-a)

45 saat uzaktan, 45 saat örgün olmak üzere toplamda 90 saatlik eğitimdir.Eğitimi tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılacak olan sınava katılarak Diğer Sağlık Personeli sertifikasına sahip olabilirler.
Ön Kayıt Formu