İlkyardım Güncelleme Eğitimi

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel ilkyardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir. İlkyardım Güncelleme Eğitimi; ilkyardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir ilkyardım eğitimidir.İlkyardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.
Ön Kayıt Formu