İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım eğitici eğitimi toplamda 40 saat/5 gündür.İlkyardım Konularına ilaveten ; yetişkin eğitimi,iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma,beceri eğitimi,sunum becerisi,küçük grup çalışması,gösterim becerisi,eğitimde yetiştiricilik,görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım,yeteliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.
Ön Kayıt Formu