Efe Akademi Gizlilik Politikası

Efe Akademi, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın gizliliğine ve veri güvenliğine büyük önem verir. Bu gizlilik politikası, kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı, açıklanması, saklanması ve korunması ile ilgili kurum politika ve uygulamalarımızı detaylandırmaktadır. Amacımız, veri koruma ve gizlilik yasalarına tam uyum sağlamak ve güvenli bir veri işleme ortamı sunmaktır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Efe Akademi, öğrenci kayıtları, eğitim başvuruları, iş başvuruları ve diğer hizmetlerimiz sırasında çeşitli kişisel verileri toplar. Bu veriler, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, eğitim bilgileri ve iş deneyimi gibi bilgileri içerebilir. Kişisel veriler, yalnızca hizmetlerimizin etkin bir şekilde sunulması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla toplanır.

Veri Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, öğrencilere eğitim hizmetleri sağlamak, çalışanların yönetimi, iş başvurularının değerlendirilmesi ve diğer ilgili işlemler için kullanılır. Efe Akademi, kişisel verileri yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili yasalara uygun şekilde işler.

Veri Paylaşımı ve Açıklama

Kişisel veriler, yasal zorunluluklar veya hizmetlerimizin gerektirdiği durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Kişisel verilerin, yasal gereklilikler, yargı süreçleri veya yasal talepler doğrultusunda ilgili yetkililere açıklanması gerekebilir. Ayrıca, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, gizlilik ve veri koruma standartlarına uygun şekilde sınırlı veri paylaşımında bulunabiliriz.

Veri Güvenliği

Efe Akademi, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almaktadır. Veri güvenliği ihlallerini önlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için sürekli olarak sistemlerimizi güncellemekteyiz. Ayrıca, tüm çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı veri koruma politikaları ve prosedürleri konusunda eğitmekteyiz.

Veri Saklama ve Erişim

Kişisel veriler, yalnızca işlenme amacına hizmet ettiği sürece ve yasal saklama süreleri dahilinde saklanır. Kişisel verilere erişim, yalnızca yetkili personel tarafından ve işle ilgili gereklilikler çerçevesinde sağlanır. Kişisel verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya silinmesi talepleri, ilgili yasal süreçler doğrultusunda hızlı ve etkin bir şekilde işlenir.

Haklar ve Sorumluluklar

Efe Akademi’ye kişisel verilerini sağlayan bireyler, verilerinin nasıl kullanıldığını bilmek, erişmek, düzeltmek veya silmek için haklara sahiptir. Bu haklar, ilgili veri koruma yasaları çerçevesinde kullanılabilir. Kişisel verilerle ilgili sorularınız veya endişeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Politikanın Güncellenmesi

Bu gizlilik politikası, mevzuat değişiklikleri ve kurumsal politikalarımızdaki güncellemeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir. Tüm önemli değişiklikler, web sitemizde ve diğer uygun kanallarda duyurulur.

Efe Akademi olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik yüksek standartlarda bir yaklaşım benimsemekteyiz. Gizlilik ve veri güvenliğinin, kurumumuzun temel değerleri arasında olduğunu taahhüt ederiz.