Efe Akademi olarak, insan kaynakları politikamız, kurumumuzun en değerli varlığı olan çalışanlarımızın gelişimini ve refahını desteklemeyi temel alır. Bu politika, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, adil ve saygılı bir çalışma ortamı yaratmak ve tüm çalışanlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli koşulları oluşturmayı amaçlar.

İşe Alım ve Çalışan Seçimi

Efe Akademi’de işe alım süreçleri, şeffaflık, eşitlik ve objektiflik ilkeleri doğrultusunda yürütülür. Adayların seçiminde yalnızca işe uygunluk ve profesyonel yeterlilikler göz önünde bulundurulur. Çeşitliliği destekleyen bir kurum olarak, farklı kültür ve arka planlardan gelen adayları teşvik eder ve entegre ederiz.

Çalışan Gelişimi

Efe Akademi, çalışanlarının sürekli öğrenme ve gelişimini teşvik eder. Bu kapsamda, düzenli olarak mesleki eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları sunarız. Ayrıca, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmaları için bireysel kariyer planlama desteği sağlamaktayız.

Performans Yönetimi

Kurum olarak performans yönetimi sürecimiz, çalışanlarımızın başarılarını tanımak ve ödüllendirmek, aynı zamanda gelişim alanlarını belirleyerek desteklemek üzerine kuruludur. Düzenli performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler, çalışanlarımızın kendilerini sürekli olarak geliştirmelerine olanak tanır.

Çalışma Ortamı

Efe Akademi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Çalışma ortamımız, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, çalışanlar arası saygı ve işbirliğini teşvik eden bir kültür geliştirmeye büyük önem veririz.

Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri

Çalışanlarımızın haklarına saygı duyarız ve iş kanunlarına tam uyum sağlarız. Tüm çalışanlarımızın haklarını koruyan ve onlara adil bir çalışma ortamı sunan politikalar uygularız. Bunun yanı sıra, çalışanlarımızdan da kurum politikalarına ve etik kurallarına uymalarını bekleriz.

Çeşitlilik ve İnklüzyon

Efe Akademi, çeşitliliği ve inklüzyonu destekleyen bir iş yeridir. Çalışanlarımız arasında her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız ve her bireyin, cinsiyet, ırk, din, etnik köken, cinsel yönelim veya engellilik durumu ne olursa olsun eşit muamele görmesini sağlamaktayız.

Çalışan Refahı

Çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarını önemseriz. Bu nedenle, esnek çalışma saatleri, sağlık sigortası, spor ve dinlenme alanları gibi imkanlar sunarak çalışanlarımızın iyi oluşunu destekleriz.

Sürekli İyileştirme

İnsan kaynakları politikamız, dinamik bir yapıdadır ve sürekli olarak gözden geçirilir. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler, bu politikanın iyileştirilmesinde temel bir rol oynar. Böylece, çalışan memnuniyetini ve kurumsal başarıyı sürekli olarak artırma gayreti içerisinde oluruz.

Efe Akademi, tüm bu ilkelerle insan kaynakları politikasını sürdürerek, kurumumuzun ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Bu politikalar, kurumumuzun kalitesini ve piyasadaki rekabet gücünü artırmak için temel taşlardır.