Efe Akademi olarak, sağlık bilinci ve güvenliği konularında toplumun her kesimine temel ilkyardım bilgilerini öğretmeyi ve bu önemli becerileri yaygınlaştırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumuyuz. Bakanlık onaylı İlk Yardım Sertifikası Kurslarımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenir ve her bir öğrenciye kaliteli, uygulamalı ve etkileşimli bir öğrenim deneyimi sunar.

İlk Yardım Yönetmeliği ve Eğitimimizin Amacı

İlk Yardım Yönetmeliği, toplumdaki her bireyin temel sağlık bilgisini arttırmayı ve acil durumlarda gerekli ilk yardım müdahalelerini yapabilme becerisini kazandırmayı hedefler. Efe Akademi olarak amacımız, her kurumda ve kuruluşta yeterli sayıda eğitilmiş ilkyardımcının bulundurulmasını sağlamak ve bu alanda denetimi güçlendirmektir.

İlkyardım Nedir ve İlk Yardımcı Kimdir?

İlkyardım, kazalar veya yaşamı tehdit eden durumlarda sağlık görevlileri gelene kadar hayat kurtarmak veya hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek için yapılan müdahalelerdir. İlk yardımcı, ilkyardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda, herhangi bir tıbbi cihaz kullanmadan, olay yerindeki mevcut araç ve gereçlerle müdahalede bulunan ve ilgili sertifikaya sahip kişidir.

Eğitimler Nasıl Düzenlenir?

Eğitimlerimiz, 16 saat süren yoğun bir programda modern sınıflarımızda gerçekleştirilir. Her 7 öğrenciye bir eğitmen düşecek şekilde planlanmıştır, bu sayede sınıf içi etkileşim ve birebir öğrenme fırsatı maksimize edilmiştir. Sınıflarımız maksimum 21 kişi ile sınırlıdır, bu da her kursiyere yeterli dikkat ve desteğin sağlanmasına olanak tanır.

İlk Yardım Eğitimi İçeriği

Eğitimlerimiz, aşağıdaki başlıkları içeren kapsamlı bir müfredatı kapsar:

  • Genel İlkyardım Bilgileri
  • Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı
  • Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım
  • Bilinç Bozuklukları ve Şok Durumunda İlkyardım
  • Kanama ve Yaralanmalarda İlkyardım
  • Boğulma, Zehirlenme ve Yanık Durumlarında İlkyardım
  • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
  • Acil Taşıma Teknikleri
  • Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Eğitim Süresi ve Yöntemi

Eğitimlerimiz 2 gün boyunca, toplamda 16 saat süren bir programda gerçekleştirilmekte olup, hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar içermektedir. Bu süreç boyunca öğrenciler, ilkyardım tekniklerini detaylı bir şekilde öğrenir ve acil durumlarda nasıl etkin müdahalede bulunacaklarını pratiğe dökerler.

Eğitim Sonrası Sertifikasyon

Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere İlk Yardım Sertifikası verilir. Bu sertifika, bireylerin ilkyardım konusundaki yetkinliklerini resmi olarak tanır ve ilkyardımcı olarak görev yapmalarını sağlar.

Neden Efe Akademi?

Efe Akademi, yüksek standartlarda eğitim anlayışı ve deneyimli eğitmen kadrosu ile sektörde öne çıkar. Kurslarımız, her öğrenciye birebir eğitim fırsatı sunarak öğrenme deneyimini zenginleştirir ve her bireyin ilkyardım konusunda kendini yeterli hissetmesini sağlar.

İlk Yardım Sertifikası almak ve bu hayati becerileri öğrenmek isteyen herkesi Efe Akademi’ye davet ediyoruz. Daha fazla bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçin; sağlık bilincinizi artırarak hem kendinizin hem de çevrenizdekinin hayatını kurtaracak bilgiye sahip olun.