İş kazası, bir işçinin iş yeri faaliyetleri sırasında meydana gelen ve işçinin yaralanmasına veya ölümüne neden olan beklenmedik bir olaydır. İş kazaları, iş yerindeki çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda meydana gelebilir ve genellikle işçinin sağlığına veya güvenliğine zarar verir. İş kazaları, iş yerlerindeki risklerin değerlendirilmemesi, uygun önlemlerin alınmaması veya çalışanların yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmaması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

İş kazalarının çeşitli tipleri vardır, bunlar şunları içerebilir:

  1. Düşme Kazaları: Yüksekten düşme, kayma veya tökezleme sonucu oluşan kazalar.
  2. Nesne Çarpması: Hareket halindeki bir nesnenin işçiye çarpması sonucu meydana gelen kazalar.
  3. Kesici ve Delici Aletlerle Yaralanma: Kesici veya delici aletlerin kullanımı sırasında meydana gelen kazalar.
  4. Kimyasal Madde Teması: Tehlikeli kimyasal maddelerle temas sonucu meydana gelen kazalar.
  5. Yangın ve Patlama: Yangın veya patlama sonucu meydana gelen kazalar.
  6. Elektrik Çarpması: Elektrik akımına maruz kalma sonucu oluşan kazalar.
  7. İskelet ve Kas Sistemi Yaralanmaları: Ağır kaldırma, taşıma veya tekrarlayan hareketlerin neden olduğu yaralanmalar.
  8. Stres ve Psikolojik Yaralanmalar: Stres, baskı veya mobbing gibi psikolojik faktörlerin neden olduğu yaralanmalar.

İş kazaları genellikle işçinin sağlığını ve iş gücünü etkileyen ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunlar, iş kaybı, geçici veya kalıcı sakatlık, psikolojik etkiler, ağrı ve acı, ve hatta ölüm gibi sonuçları içerebilir. İş kazalarının önlenmesi için iş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, uygun ekipman ve koruyucu donanımın kullanılması, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. İş kazalarının azaltılması ve önlenmesi, hem işçilerin sağlığı ve güvenliği için hem de işletmelerin sürdürülebilirliği ve verimliliği için hayati önem taşır.