İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan, çalışanların sağlık durumlarını korumak ve geliştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için çeşitli önlemler alan tıp profesyonelidir. İş yeri hekiminin görevleri ve sorumlulukları, geniş bir yelpazeyi kapsar ve temelde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak üzerine kuruludur.

1. Sağlık Değerlendirmeleri Yapmak

İş yeri hekimi, işe başlayacak olan çalışanların sağlık durumlarını değerlendirmek için gerekli muayeneleri yapar. Bu muayeneler, çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir. Ayrıca, mevcut çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak, işin sağlık üzerindeki etkilerini izler ve gerekli sağlık tavsiyelerinde bulunur.

2. Risk Değerlendirmesi

İş yeri hekimi, iş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek için çeşitli değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler, potansiyel sağlık tehditlerini ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri almak için esastır. Risk değerlendirmesi, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskleri içerebilir.

3. Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi iş yeri hekiminin önemli görevlerindendir. Bu kapsamda, iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek, çalışanları olası tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları konusunda bilgilendirir.

4. Acil Durum Yönetimi

İş yeri hekimi, iş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar için planlamalar yapar ve bu planların uygulanmasını sağlar. Acil durumlar sırasında ilk yardım, acil tıbbi müdahale ve tahliye gibi konularda liderlik eder.

5. İşbirliği ve Danışmanlık

İş yeri hekimi, işverenler ve iş güvenliği uzmanları ile yakın işbirliği içinde çalışarak, iş yerinin sağlık ve güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükler konusunda danışmanlık yaparak, işverenlerin bu yükümlülükleri yerine getirmelerine yardımcı olur.