• İş yeri hekimleri, çalışanların sağlık değerlendirmelerini yapmakla yükümlüdür ve bu süreçte, iş ile ilgili olmayan genel klinik değerlendirmeler yapma yükümlülükleri de tartışma konusudur (Cioffi & Rinaldi, 2021).
  • İş yeri hekimleri, hukuki sorumluluklar açısından hem işveren hem de çalışanlar arasında çıkar çatışmalarını yönetmek zorundadır. Bu, etik zorlukları da beraberinde getirir ve hekimlerin hastalarının yararını korumaları beklenir (Lewis & Kleper, 2002).
  • İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği yasaları çerçevesinde belirlenen kurallara uymakla sorumlu olup, ihlaller durumunda yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler (Guardavilla, 2010).
  • İş yeri hekimlerinin görevleri, tıbbi konularla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda iş yerindeki karar süreçlerine etki etmeleri ve çıkan kararlara sadık kalmaları gerekmektedir. Ayrıca, birey ve organizasyon arasındaki çatışmalarda bireyin çıkarlarını gözetmelidirler (Hommeren, 1990).
  • İş yeri hekimleri, çalışanların sağlık gözetimini yürütürken, işverenler ve yöneticilerle işbirliği içinde olmalıdır. Bu, hem işverenin hem de iş yeri hekiminin yasal yükümlülüklerini içerir (Gauvain, 1974).

İş yeri hekimleri, hem yasal hem de etik açıdan çeşitli sorumluluklarla yükümlüdür. Bu profesyoneller, iş sağlığı ve güvenliği alanında kritik bir role sahiptirler ve bu role uygun davranmaları, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın sürdürülmesi için esastır.