İşyeri Hemşiresi Nedir?

İşyeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev alan sağlık profesyonelidir. Çalışanların sağlık hizmetlerini organize eder ve iş yerinde sağlıkla ilgili önlemleri alır. İşyerindeki sağlık risklerini belirler, acil durumlarda ilk yardım sağlar, çalışanların sağlık muayenelerini düzenler ve iş sağlığına ilişkin eğitimler verir.

İşyeri Hemşiresinin Görevleri

 • Sağlık Muayeneleri: Çalışanların düzenli sağlık muayenelerini yapar.
 • İlk Yardım: İş kazaları ve acil durumlarda ilk yardım sağlar.
 • Sağlık Risklerini Belirleme: İşyerindeki sağlık risklerini tespit eder ve önleyici tedbirler alır.
 • Kayıt Tutma ve Raporlama: Sağlıkla ilgili kayıtları tutar ve raporlar hazırlar.
 • Eğitim: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verir.
 • Aşı ve Sağlık Uygulamaları: Çalışanların aşı ve diğer sağlık uygulamalarını takip eder.

Diğer Sağlık Personeli Nedir?
Nasıl Kurs Alınır ?
Kimler Bu Eğitimi Alabilir?

Diğer Sağlık Personeli Nedir?

 • Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimi ve işyeri hemşiresine yardımcı olan sağlık profesyonelleridir. Bu kişiler, temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra işyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasına destek olurlar.

 • Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nasıl Alınır?
 • Eğitim ve Sertifikasyon Süreci:
 • Eğitim Programına Katılım:
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında “Diğer Sağlık Personeli” eğitimi alınmalıdır.
  • Eğitimler genellikle birkaç hafta süren teorik ve pratik derslerden oluşur.
 • Sınav:
  • Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, bakanlık tarafından düzenlenen ÖSYM’nin uyguladığı sınava giriş sağlarlar.
  • Sınavı geçen adaylar, “Diğer Sağlık Personeli” sertifikası almaya hak kazanır.

Kimler Bu Eğitimi Alabilir?

 • Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan bireyler, Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alabilmektedir.

İşyeri hemşiresi ve diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliğinde kritik roller üstlenir. Çalışanların sağlığını korumak ve iş yerinde güvenliği sağlamak adına gerekli eğitimleri alarak bu alanda çalışabilirsiniz. Eğitimler hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.