Efe Akademi KVKK Aydınlatma Metni

Giriş

Efe Akademi olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Efe Akademi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu veri sorumlusuyuz. İletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Adres: Akdeniz, mahallesi Vali Kazım Dirik Cd. No:4, 35210 Konak/İzmir

Telefon: 0232 464 31 41

E-posta: bilgi@efeakademi.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Efe Akademi tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
 • Akademik kayıtların oluşturulması ve yönetilmesi
 • Eğitim hizmetlerimiz, etkinliklerimiz ve duyurularımız hakkında sizi bilgilendirme
 • İletişim kurma ve bilgi alışverişi sağlama
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme
 • İş başvurularını değerlendirme ve işe alma süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Kategorileri

Efe Akademi, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • İsim, soyisim, iletişim bilgileri
 • Kimlik bilgileri
 • Eğitim ve iş deneyimi bilgileri
 • Sağlık bilgileri (ilgili durumlar için)

Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nin ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeksizin

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yasal gereklilikler veya hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğunda, uygun güvenlik önlemleri altında üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, yasal saklama sürelerine uygun olarak saklanacak ve süre sonunda güvenli bir şekilde imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Efe Akademi, kişisel verilerinizi korumak ve güvence altına almak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilere erişim ve bunların düzeltilmesi isteme
 • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebi
 • Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerin aktarılabilirliği

Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili daha fazla bilgi almak için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuç

Efe Akademi olarak, kişisel verilerinizin korunması konusunda en yüksek standartları sağlamaya ve gizliliğinizi korumaya yönelik sürekli çaba gösteriyoruz. Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.