İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

20/06/2012 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ve teknik elemanlarıdır.(Madde 3-f)(Teknik eleman:Teknik öğretmenler,fizikçi,kimyager veya biyolog ünvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları)

90 saat uzaktan, 90 saat örgün ve 40 saat uygulama eğitimi olmak üzere toplam 220 saat olarak verilmektedir.Eğitimini tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılacak olan sınava katılarak C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olabilirler.
Ön Kayıt Formu