İşyeri Hekimliği Eğitimi

20/06/2012 tarihli 6331 sayılı kanuna göre iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.(Madde 3-f) 20/07/2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda ÖSYM tarafından yapılacak olan işyeri hekimliği sınavında başarılı olanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilir.(Madde 8-a)

90saat uzaktan, 90 saat örgün ve 40 saat uygulama eğitimi olmak üzere toplam 220 saat olarak verilmektedir.Eğitimini tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılacak olan sınava katılarak İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olabilirler.
Ön Kayıt Formu