Temel İlkyardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi süresi, 2 gün / 16 saattir. ilk yardım yönetmeliği kapsamında kanunen zorunlu olan bir eğitimdir. Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk yardım yönetmeliğinin 19.maddesine göre; İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  • Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun ilkyardım kurslarımız 18 yaşını dolduran, okuma-yazma bilen herkese açıktır.
  • Eğitimlerimiz; Sağlık Bakanlığınca onaylı, ilkyardım eğitici sertifikasına sahip, deneyimli ilkyardım eğitmenleri tarafından verilmektedir.
  • İlkyardım eğitimin içeriği; Uluslararası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
  • Eğitimin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olan ‘İlkyardımcı Sertifikası’ ve ‘Kimlik kartı’ verilmektedir.
  • Eğitim günleri ve saatleri eğitimi talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
  • Bireysel katılımlı ilkyardım eğitimleri; 7 kişiden az gruplar için olup, İzmir Konak ta bulunan Eğitim Merkezimiz de yapılmaktadır.
  • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz ise; Firmanın isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimiz de verilebilmektedir.
Ön Kayıt Formu