Efe Akademi | Eğitimlerimiz
 

Eğitimlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı 4857 İş Yasası ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında ülkemizde en prestijli meslek dalı haline gelmiştir. İLO direktifleri çerçevesinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi hedeflenmiştir.İş güvenliği proaktif (Kaza olmadan önlem alma ) olmalıdır.Dolayısıyla iş güvenliği, hem dokümantasyon hem de sahadaki uygulamalar; denetim ve takip anlamında önemlidir.Tüm çalışanlarla işbirliği içerisinden kanun ve yönetmelik çerçevesinde rehberlik ve danışmanlık yapar.İş güvenlik uzmanları mücadeleci olmalı,çalıştığı birimlerle işbirliği içerisinde prosesler geliştirmelidir.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Zorunlu temel ilk yardım eğitimi sağlık bakanlığı tarafından 16 saatlik bir eğitim olarak belirlenmiştir. Bakanlıkça faaliyet kodlarına göre sınıflandırdığı çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 10 kişiden bir kişi, Tehlikeli sınıftaki her 15 kişiden bir kişinin ve Az tehlikeli sınıftaki 20 kişiden bir kişinin 16 saatlik 2 gün süren temel ilk yardım eğitiminin alınmasını zorunlu kılmıstır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Diğer Sağlık Personeli ciddi önem kazanmıştır. Ser Akademi,kursiyerlerine bu kapsam da eğim vererek rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personelini Görev Yetki ve Sorumluluğu Yönetmeliğinde de kapsam ifade edilmiştir.Ser Akademi den alacağınız eğitimle sizler de İşyeri Hemşiresi olabilirsiniz. Hem kamuda hem de özel sektörde görev alabilmeniz mümkün.Çalışırken ek gelir kazanılabilir.İş Yasası buna imkan vermekte

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

İşyeri hekimliği son yıllarla Tıp mezunlarında ciddi bir etiket olmuştur. Görev,yetki ve sorumluluğu yönetmelik kapsamında tanımlanmıştır. İşyeri hekimi bir İsg profesyoneldir, iş güvenlik uzmanı ile birlikte koordinasyon içerisinde çalışır.Özelikle çalışanların sağlık,ergonomi ve meslek hastalıkları alanında çalışmalar yapar.