Efe Akademi | S.S.S
 

S.S.S

Efe Akademi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Kurumu Yetkili Kurum mu?

Efe Akademi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Kurumu Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yetkilidir. Yetki Durumumuzu https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/ adresine girerek harita üzerinde İzmir'i tıklayarak Yetkili Eğitim Kurumu olduğumuzu göre bilirsiniz.

Derslere devam Zorunluluğu Var mı?

Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Pratik eğitimin tamamına devam zorunluluğu vardır.

Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı ?

Evet. Bakanlığın belirlediği ilkelere göre. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin bulunduğu, iş güvenliği uzmanı adaylarının ise bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde yapılır.

Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir ?

70 puan almak gerekmektedir. Sınav 100 sorudan oluşmakta ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur ?

Sınava girdikten sonra 70 puan alamamanız durumunda, sınavı geçene kadar tekrar ve tekrar sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınava girmek için tekrar eğitim almanıza gerek yoktur. Sadece ÖSYM den tekrar sınava başvurmanız yeterlidir.

İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir ?

Türkiye’ ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. Özel statüleri gereği Batı Trakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışma izni olanlar ile hekimlik mesleğini Türkiye’de yapmalarına Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen hekimler de katılabilir.

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir ?

Diplomasında mühendis-mimar ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya, biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Sınavlar ne zaman ve kaç defa yapılır?

Sınavlar yılda 2 kez yapılmaktadır. Genellikle Mayıs ve Aralık ayında olmak üzere Bakanlık ve ÖSYM tarafından belirlenir.